சிறப்பு செய்திகள்
புதன், 26 அக்டோபர் 2022

26 அக்டோபர் 2022 ஊடக அறிக்கை சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு வரி ...

மேலும் வாசிக்க →
புதன், 10 ஆகஸ்ட் 2022

 ஊடக அறிக்கை மின்சார கட்டண திருத்தம் 2022 229 வீதத்தால் மின ...

மேலும் வாசிக்க →
வெள்ளி, 3 ஜூன் 2022

ஊடக அறிக்கை க.பொ.த சாதாரணதரப் பரீட்சைக்கு உதவிய மக்களுக ...

மேலும் வாசிக்க →
வெள்ளி, 1 ஏப்ரல் 2022

நிதி அமைச்சு, மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு, நாணயச ...

மேலும் வாசிக்க →
புதன், 2 மார்ச் 2022

Download Power Interruption Schedule – 2nd March 2022 – Tuesday Download Power Interruption Schedule – 1stMarch 2022 – Tuesday ...

மேலும் வாசிக்க →