சிறப்பு செய்திகள்
செவ்வாய், 23 மே 2023

May 23, 2023 Press Release   PUCSL to announce new electricity tariffs on 30th June 2023 Public comments on the proposed tariff revision are welc ...

மேலும் வாசிக்க →
புதன், 3 மே 2023

The Chairman of Public Utilities Commission of Sri Lanka, Mr. Janaka Ratnayake revealed that a committee appointed on the recommendation of the Minist ...

மேலும் வாசிக்க →
செவ்வாய், 21 மார்ச் 2023

(21st March 2023) – The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL), the regulator of the electricity sector, signed a Memorandum of Unders ...

மேலும் வாசிக்க →
புதன், 26 அக்டோபர் 2022

26 அக்டோபர் 2022 ஊடக அறிக்கை சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு வரி ...

மேலும் வாசிக்க →
புதன், 10 ஆகஸ்ட் 2022

 ஊடக அறிக்கை மின்சார கட்டண திருத்தம் 2022 229 வீதத்தால் மின ...

மேலும் வாசிக்க →
வெள்ளி, 3 ஜூன் 2022

ஊடக அறிக்கை க.பொ.த சாதாரணதரப் பரீட்சைக்கு உதவிய மக்களுக ...

மேலும் வாசிக்க →
வெள்ளி, 1 ஏப்ரல் 2022

நிதி அமைச்சு, மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு, நாணயச ...

மேலும் வாசிக்க →
புதன், 2 மார்ச் 2022

Download Power Interruption Schedule – 2nd March 2022 – Tuesday Download Power Interruption Schedule – 1stMarch 2022 – Tuesday ...

மேலும் வாசிக்க →