சிறப்பு செய்திகள்
வெள்ளி, 20 அக்டோபர் 2023

Download the Tariff Revision approval document by clicking here.    ...

மேலும் வாசிக்க →
வெள்ளி, 18 ஆகஸ்ட் 2023

100 மெகாவாட் மின்சாரத்தை 6 மாத காலத்திற்கு கொள்வனவு செய்வ ...

மேலும் வாசிக்க →
புதன், 3 மே 2023

The Chairman of Public Utilities Commission of Sri Lanka, Mr. Janaka Ratnayake revealed that a committee appointed on the recommendation of the Minist ...

மேலும் வாசிக்க →
செவ்வாய், 21 மார்ச் 2023

(21st March 2023) – The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL), the regulator of the electricity sector, signed a Memorandum of Unders ...

மேலும் வாசிக்க →
புதன், 26 அக்டோபர் 2022

26 அக்டோபர் 2022 ஊடக அறிக்கை சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு வரி ...

மேலும் வாசிக்க →
புதன், 10 ஆகஸ்ட் 2022

 ஊடக அறிக்கை மின்சார கட்டண திருத்தம் 2022 229 வீதத்தால் மின ...

மேலும் வாசிக்க →
வெள்ளி, 3 ஜூன் 2022

ஊடக அறிக்கை க.பொ.த சாதாரணதரப் பரீட்சைக்கு உதவிய மக்களுக ...

மேலும் வாசிக்க →