அண்மைச் செய்திகள்

26 அக்டோபர் 2022 ஊடக அறிக்கை சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு வரி எவ்வாறு மின்சார கட்டணத்தை பாதிக்கிறது என்பது தொடர்பில் இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. சமூக பாதுகாப்பு வரிச் சட்டத்தின்படி, இலங்கை மின்ச

மேலதிக செய்திகளுக்கு →