அண்மைச் செய்திகள்

கூட்டு ஊடக அறிக்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சு  இலங்கையில் குளிர்சாதன மற்றும் குளிரூட்டி (RAC) தொழில்நுட்ப வல்லுனர்களுக்கான சான்றிதழும் முறையை விருத்தி செய்யும் அடித்தளத்தை உருவாக்குகிற

மேலதிக செய்திகளுக்கு →
அண்மைய நிகழ்வுகள்

When: July 29, 2023 @ 8:00 am – July 30, 2023 @ 12:00 pm
Where: District Secretariat, Rathnapura, Ratnapura, Sri Lanka

 

...

மேலதிக நிகழ்வுகளுக்காக →