வழிகாட்டிகள்
Guidelines on Rooftop Solar PV installation for Utility Providers – Revision 1

Downloadமேலும் வாசிக்க
Guidelines on Rooftop Solar PV Installation for Solar Service Providers – Revision 1

Downloadமேலும் வாசிக்க
Guidelines on Shifting of Electricity Meters in Consumer Premises
2022

Downloadமேலும் வாசிக்க
Copy of Electrical Safety Guideline School
2010

Regulation to ensure the safety of all students, staff, employees and contractors who use electrical equipment and appliances or who […]

Downloadமேலும் வாசிக்க
மின்சார பயன்பாட்டுக்கான உரிமங்கள், விதிமுறைகள் விலக்கலிப்பு மற்றும் நீட்டிப்புகள்

மின்சாரம்  வழங்குவதற்கு   ,மின்சார  விலக்கு வழங்குவதற்கு, மின்சார  விநியோகிப்பதில் அல்லது விநியோகிக்க ஒரு உரிமத்தை பெற்றுக்கொள்ள விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்தல் தொடர்பான நடைமுறை.

Downloadமேலும் வாசிக்க