உரிமதாரர்
தற்போதைய சூழலில், இலங்கையின் பொது உட்கட்டமைப்பு ஆணைக்குழு, பெட்ரோலியம் தொழின்கீழ் இலங்கையின் லூப்ரிகன்ட் சந்தையின் நிழல் ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரத்தை மட்டுமே கொண்டுள்ளது.
உரிமம் டெம்ப்ளேட்கள்

லைசென்சிங் அப்ளிகேஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் (உரிமம் வார்ப்புருக்கள்) (உரிமம் வார்ப்புருக்கள், அதாவது தலைமுறை, பரிமாற்றம், விநியோகம் மற்றும் விநியோகத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுதல் போன்ற பல்வேறு நிபந்தனைகளை அமைக்கும் உரிமம் வார்ப்புருக்கள் அடங்கும்.) இந்த டெம்ப்ளேட்டின் உரிமங்கள் எங்கள் வலைத்தளத்தில் SLEA இன் கீழ், உரிமங்கள் பொது மற்றும் சிறப்பு உரிமம் இரு நிபந்தனைகளையும் கொண்டிருக்கும்.

தகவல் வெளியிடப்படும்

பொது நிலைமைகள்
இவை அனைத்து உரிமங்களுடனான நிபந்தனைகளாகும். உதாரணமாக, ஒரு தலைமுறை, பரிமாற்றம் அல்லது விநியோக உரிமம் நிபந்தனைகளை உள்ளடக்கியிருக்கலாம், அந்த உரிமம் வழங்குவதற்கு உரிமம் வழங்குவதற்கு உரிமம் தேவைப்படுகிறது; உரிமையாளர் போட்டியற்ற நடத்தைகளில் ஈடுபடுவதை தடுக்க; மற்றும் எங்கள் முடிவுகளை, உத்தரவுகளை, திசை மற்றும் தீர்மானங்களை கடைபிடிக்க உரிமையாளர் கட்டாயப்படுத்த.

சிறப்பு நிலைமைகள்
இவை குறிப்பிட்ட சில வகையான உரிமங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளாகும். வெவ்வேறு உரிமங்களில் உள்ள சிறப்பு நிபந்தனைகளுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:
மின்சாரம் உரிமம் வழங்குவதற்கான ஒரு நிபந்தனை ஜெனரேட்டர் மின்சாரத்தை விற்க வேண்டும், இது ஒரு பரிமாற்ற உரிமம் வைத்திருக்கும் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே உற்பத்தி செய்கிறது;

பரிமாற்ற உரிமம், எதிர்கால மின்சக்தி தேவைகளை முன்னறிவிப்பதற்காக வைத்திருப்பதற்கான ஒரு நிபந்தனை, பரிமாற்ற முறைமையின் அபிவிருத்திக்கான திட்டமிடல் மற்றும் புதிய தலைமுறை ஆலை அபிவிருத்திக்கு நியாயமான கணிப்பு தேவை

நுகர்வோர் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக நடைமுறை குறியீடுகளை வெளியிட உரிமம் தரும் ஒரு நிபந்தனையை விநியோகம் விநியோக உரிமங்களில் உள்ளடக்குகிறது, நுகர்வோர் பாதுகாப்பிற்கு அவசியமான கருவிகளை நாங்கள் கொண்டுள்ளோம். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, உரிமங்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பொது மற்றும் சிறப்பு நிலைகளின் பரந்த பட்டியலுக்கான SLEA ஐ நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும். உரிமங்களை வழங்கலாமா என்பதை தீர்மானிக்கும் போது, ​​சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து, கூடுதல் நிலைமைகளைச் சேர்க்கலாமா என்பதை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.