இயற்கை எரிவாயு தேசிய கொள்கைக்கான பொதுமக்கள் கருத்துக்கேட்டல்

நெடுஞ்சாலைகள் வீதி அபிவிருத்தி மற்றும்
பெற்றோலிய வளத்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சு

இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு

இயற்கை எரிவாயு தேசிய கொள்கைக்கான பொதுமக்கள் கருத்துக்கேட்டல்

Tamil_Draft_NG_Policy

நெடுஞ்சாலைகள் வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் பெற்றோலிய வளத்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சு இயற்கை எரிவாயுக்கான வரைவு தேசிய கொள்கையொன்றை தயார் செய்வதற்கான முன்னெடுப்புக்கள்:

  • இயற்கை எரிவாயுவுக்கான ஆய்வுமற்றும் உற்பத்திகளுக்கான வசதிகள் திரவ இயற்கை எரிவாயுவின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதியில் இயற்கை எரிவாயுவை ஒரு ஆற்றல்மிக்க ஆதாரமாகவும் மற்றும் மூலப்பொருளாகவும் பயன்படுத்துதல்
  • இலங்கையில் இயற்கை எரிவாயுதொடர்பாக சட்டம், நியமங்கள் மற்றும் நிறுவன கட்டமைப்பை நிறுவுதல்.

இயற்கை எரிவாயு பற்றிய வரைவு தேசிய கொள்கையானது அமைச்சின் இணையத்தளத்திலும் ஆணைக்குழுவின் இணையத்தளத்திலும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் குறித்த விடயம் தொடர்பான ஆலோசனைகள் மற்றும் கருத்துக்களை 2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 25 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் துறைசார்ந்தவர்களிடமிருந்தும் பொது மக்களிடமிருந்தும் எழுத்துமூலமாக அழைக்கப்பட்டன. எழுத்துமூல கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் வழியாகவும் தொலைநகல் அல்லது பதிவு தபாலிலும் அனுப்பமுடியூம்.

வாய்மொழிமூல ஆலோசனைகள், கருத்துக்கள் மற்றும் சமர்ப்பிப்புக்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 28 ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை காலை 8.30 மணி முதல் 2.30 மணி வரை கொழும்பு, பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தின் “சினமா லோன்ஜ்” மண்டபத்தில் நடைபெறும். வாய்மொழிமூல ஆலோசனைகள், கருத்துக்கள் மற்றும் சமர்ப்பிப்புக்களை வழங்கவுள்ளவர்கள் தங்களை பதிவு செய்ய தொலைபேசிமூலம் 0764271030 எனும் இலக்கத்துக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.

செயலாளர்
நெடுஞ்சாலைகள் வீதி அபிவிருத்தி மற்றும்
பெற்றோலிய வளத்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சின் பெற்றோலிய வளத்துறை அபிவிருத்தி பிரிவு
இல. 80, சேர் ஏர்னஸ்ட் டி சில்வா மாவத்தை,
கொழும்பு 07
தொலைபேசி; 011-2564355/011-2564363
பெக்ஸ்: 011-2564362
இணையதளம்: www.petroleummin.gov.lk

தலைவர்
இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு
6ஆவது மாடி, இலங்கை வங்கி வர்த்தக கோபுரம்,
இல.28, சென். மைக்கல் வீதி,
கொழும்பு 03
தொலைபேசி: 011-2392607/8
பெக்ஸ்: 011-2392641
இணையத்தளம்: www.pucsl.gov.lk
மின்னஞ்சல்:consultation@pucsl.gov.lk
முகநூல்: www.facebook.com/pucsl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *