இற்றைப்படுத்தல்கள்/ஊடக வெளியீடுகள்

 • ஊடக அறிக்கை : மின் கடத்தும் வடங்களுக்கு அருகில் புதிய கட்டிடங்கள் கட்டப்படுவதை தடுப்பதற்கான புதிய ஒழுங்குவிதி.

  ஊடக அறிக்கை திகதி : 20/03/2017 மின் கடத்தும் வடங்களுக்கு அருகில் புதிய கட்டிடங்கள் கட்டப்படுவதை தடுப்பதற்கான புதிய ஒழுங்குவிதி. மின் கடத்தும் வடங்கள் மற்றும் கட்டிடங்களுக்கு இடையில் இருக்க வேண்டிய குறைந்த பட்ச இடைவெளி தொடர்பான புதிய ஒழுங்குவிதியை இலங்கை அறிமுகப்படுத்துகின்றது. இந்த ஒழுங்குவிதி மூலம் நுகர்வோர்கள் மற்றும் சொத்துகளின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படும். இந்த … தொடர்

 • பொதுமக்கள் கருத்தைக் கோரும் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு.

  திகதி: 28/02/2017 : இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் அனுமதி கோரி, இலங்கை மின்சார சபையால் “குறைந்த செலவு – நீண்டகால மின் பிறப்பாக்க விரிவாக்கத் திட்டம் (LCLTGEP) 2018-2037” ஆனது, அண்மையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் ’உள்ளீட்டு அளவுருக்கள் மற்றும் அனுமானங்கள் (input data parameters and assumptions)’ ஆனவை, இத்திட்டத்தின் தயாரிப்பின் அடிப்படையாக இருந்தமையுடன் … தொடர்

 • காப்பு வைப்புப்பணத்திற்கு வட்டி: வழிகாட்டுகின்றது இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு.

  (31/01/17) – மின்சாரத் தொழிற்றுறை ஒழுங்குறுத்துநரான இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவானது, மின்சார நுகர்வோர்கள் மின் இணைப்பின் போது செலுத்தும் காப்பு வைப்புப் பணத்திற்கு உரிய வட்டியினை நுகர்வோர்களுக்குச் செலுத்துவதற்கான வழிகாட்டல் ஆவணத்தைத் தயாரித்து உள்ளது. இந்த வழிகாட்டல் ஆவணம் பிரதான மின் சேவை வழங்குநர்களான இலங்கை மின்சார சபை மற்றும் லங்கா எலெக்ரிசிட்டி தனியார் நிறுவனம் … தொடர்

 • இரு வாரங்களில், தேசிய மின்கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்படவுள்ள கூரைச் சூரியப் படல்கள்

  (25/01/2017) – இலங்கையின் மின்சாரத் தொழிற்றுறையின் ஒழுங்குறுத்துநராகப் பணியாற்றும் இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு ஆனது, உள்நாட்டில் கூரைகளின் மேல், மின் பிறப்பாக்கத்திற்காக பொருத்தப்பட்டுள்ள சூரியப் படல்களை, இரு வாரங்களுக்குள் தேசிய மின்கட்டமைப்புடன் இணைக்குமாறு, மின்சேவை வழங்குநர்களான இலங்கை மின்சார சபை மற்றும் லங்கா எலெக்ரிசிட்டி நிறுவனம் (LECO) ஆகியவற்றைப் பணித்துள்ளது. இதுபற்றி கருத்துத் தெரிவித்த, … தொடர்