இற்றைப்படுத்தல்கள்/ஊடக வெளியீடுகள்

 • அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கான மின் பிறப்பாக்கத் திட்டத்திற்கு அனுமதி

  (20/07/2017)- இலங்கையின் மின்சாரத்துறை ஒழுங்குறுத்துநரான இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் அனுமதியினைக் கோரி இலங்கை மின்சார சபையானது “குறை செலவு நீண்ட கால மின் பிறப்பாக்க விரிவாக்கத்திட்டம் 2018-2037 (LCLTGEP)” இனைச் சமர்ப்பித்து இருந்தது. இலங்கைக்கான தொடர்ச்சியான மின் வழங்கல் மற்றும் சக்திப் பாதுகாப்பு ஆகிய நோக்குகளுடன், இத்திட்டத்தின் வழியாக காண்பிக்கப்பட்ட பல்வேறு தெரிவுகளில் சிறந்ததொரு … தொடர்

 • ”சதுரமுனை” பிளக்குகள் மற்றும் சொக்கெற் அவுட்லெட்டுகளுக்கான தரச்சான்று நியமங்கள்

  (10-07-2017) இலங்கையில் பல்வேறுவகையான பிளக்குகளும் சொக்கெற்றுகளும் மின் இணைப்புத் துணைக்கருவிகளும் புழக்கத்தில் இருந்து வருகின்றன. தரமற்ற பிளக்குகள் மற்றும் சொக்கெற்றுகளால் இதுவரைகாலமும் மின் விபத்துகள், மின்கருவிச் சேதங்கள், மின்கருவிச் சிதைவுகள் ஆகியவை நிகழ்ந்து வந்துள்ளன. பிளக்குகள் மற்றும் சொக்கெற்றுகளுக்கான முறைப்படுத்தல் மற்றும் நியமம் ஆகியவற்றுக்கான தேவை சமூகத்தில் நிலவிய வண்ணமே உள்ளது. 13 அம்பியர் பிளக் … தொடர்

 • புதிய மின் பிறப்பித்தல் திட்ட யோசனைகளை உருவாக்குமாறு கோரிக்கை

  (29/06/2017) – வெவ்வேறான மின்னிலையங்களின் பிணைப்புகளை அளிக்க வல்ல 12 புதிய சூழ்நிலைகளை அபிவிருத்தி செய்யுமாறும் 07 ஜூலை 2017க்கு முன்னர் அவற்றைச் சமர்ப்பிக்குமாறும், மின்சாரத்துறை ஒழுங்குறுத்துநரான இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவானது இலங்கை மின்சார சபையைக் கோரியுள்ளது. மேலும், இச்சூழ்நிலைகள் நிலக்கரி, இயற்கை வாயு மற்றும் எண்ணெய் ஆகியவற்றின் தற்போதைய விலைகளையும் சமூக மற்றும் … தொடர்

 • பொதுமக்களின் கருத்தை எதிர்பார்க்கிறது பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு

  16-05-2017 – இலங்கையின் மின்சாரத் தொழிற்றுறையின் ஒழுங்குறுத்துநரான இலங்கைப் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவானது, இலங்கை மின்சார சபையினால் தயாரிக்கப்பட்ட “குறை செலவு நீண்ட கால மின் பிறப்பாக்க விரிவாக்கத் திட்டம் 2018 – 2037 (Least Cost Long Term Generation Expansion Plan (LCLTGEP) 2018-2037)” தொடர்பில் பொதுமக்களின் கருத்து வெளிப்பாட்டிற்குப் பாதை அமைத்துள்ளது. … தொடர்