ලිහිසිතෙල් ප්‍රමිති පිළිබද වැඩමුළුව

ලිහිසිතෙල් වෙළදපොල පිළිබදව පාර්ශ්වකරුවන් දැනුවත් කිරීම සදහා ඛණිජතෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේද සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විශේෂ වැඩමුළුවක් 2012 සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි දින කොළඹද පැවත්වුවා. මෙම වැඩමුළුවෙහි ආරාධිත දේශනය පැවත්වුයේ ඛණිජතෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග මහකා විසිනි.

ලිහිසි තෙල් වෙළද පොලෙහි විවිධ අංශ නියෝජනය කරමින් 100 දෙනෙකු පමණ මෙම වැඩමුළුව සදහා සහභාගි වූ අතර ශ්‍රී ලංකා රේගුව හා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයෙහි නිලධාරින්ද සහභාගි වූහ.

ලිහිසි තෙල් ප්‍රමිති පිළිබද මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සදහා නිර්මාණය කල අත්පත්‍රිකාවක් නිල වශයෙන් දියත් කිරීමද මෙහිදී සිදුවුණා.

වැඩමුළුවෙහි පිළිගැනීම කතාව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙහි සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයතිස්ස ද කොස්තා මහතා විසින් පැවත් වු අතර ඛණිජතෙල් වෙළදපොල හා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව යන මැයෙන් කොමිෂන් සභාවෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ මහතා දේශනයක් පැවත්වීය.

වැඩමුළුවෙහි ප්‍රධාන දේශනය පැවත්වුයේ ඛණිජතෙල් කර්මාන්තය පිළිබද විශේෂඥයෙකු වන ආචාර්ය ගාමිණි අමරසේකර මහතායි.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙහි ඛණිජතෙල් කර්මාන්තය පිළිබද උපදේශක් රාජා අමරතුංග මහතා සහ චෙව්රොන් ලුබ්රිකන්ට සමාගමෙහි කළමාණාකාර අධ්‍යක්ෂ කිෂු ගෝමස් යන මහත්වරුද දේශන ඉදිරිපත් කළේය.

ඡායාරූප

දේශන සටහන්

වාර්තා

න්‍යාය පත්‍රය