මහජන උපදේශනය- ද්‍රව වායු පිළිබඳ ජාතික ප්‍රමිති කෙටුම්පත

ද්‍රව වායු පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ මහජන උපදෙශනය 2019 මාර්තු මස 27 දින කොළඹ බන්ඩාරණායක අනුස්මරන ජාත්‍යන්තර අනුස්මරන ශාලාවේදී උදෑසන 8.30 සිට පැවැත්වේ.

ෆ්‍රාන්ස් ඩිවෙලොප්මන්ට් ඇසිස්ටන්ස් ඒජන්සිය සමඟ පැවැත්වෙන සාක්ච්ඡාව

ෆ්‍රාන්ස් ඩිවෙලොප්මන්ට් ඇසිස්ටන්ස් ඒජන්සිය සමඟ පැවැත්වෙන ජල කර්මාන්තය නියාමනය පිළිබඳ විශේෂ සාක්ච්ඡාව 2019 අප්‍රේල් 8.

විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි නිශ්පාදනයට යොදාගනු ලබන අමුද්‍රව්‍යන්හි ගුණාත්මකබව ඉහළ නැන්වීම

කුඩා සහ මද්‍ය පරිමාණ විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි නිෂ්පාදකවරුන් සහ මොරටුව් විශ්ව විද්‍යාලය අතර, නිශ්පාදනයට යොදාගනු ලබන අමුද්‍රව්‍යන්හි ගුණාත්මකබව ඉහළ නැන්වීම සඳහා පවත්වනු ලබන සාකච්ඡාව 2019 ජනවාරි 22 මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත්වේ.

විදුලිබල ආරක්ෂක දිනය 2018

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන විදුලි ආරක්ෂක දිනය 2019 පෙබරවාරි 08 දින පැවැත්වේ. මෙහිදී පවත්වන ලද දීප ව්‍යාප්ත පාසල් චිත්‍ර තරගයේ ජයග්‍රාහක, ජයග්‍රාහිකාවන්ට තිළිණ සහ සහතිකපත් ප්‍රධානය් කිරීමටද නියමිතය.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳ සමුළුව-(ශ්‍රී ලංකාව )

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳ සමුළුව-2019 (ශ්‍රී ලංකාව ) 2019 පෙබරවාරි මස 6-7 දෙදින තුල කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හොටලයේදී පැවැත්වේ. මෙහි ආරම්භක සැසිස්යෙදී ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්, දමිත කුමාරසිංහ මහතා සමුළුව ඇමතීමට නියමිතය.

මහජන උපදේශනය-උතුරු මැද පළාත

ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සංවිධානය කරනු ලබන මහජන උපදේශන මාලාවේ උතුරු මැද පළාත් උපදේශනය දැන් ක්‍රියාත්මකයි. වීථි ලාම්පු කළාමණාකරන සැළැස්ම, විදුලිබල, පානීය ජල සහ ඛණිජතෙල් පිළිබඳ ඔබගේ ගැටළු සහ යෝජනා අප වෙත යොමු කරන්න.

මහජන උපදේශනය- ඌව පළාත

ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සංවිධානය කරනු ලබන මහජන උපදේශන මාලාවේ ඌව පළාත් උපදේශනය දැන් ක්‍රියාත්මකයි. වීථි ලාම්පු කළාමණාකරන සැළැස්ම, විදුලිබල, පානීය ජල සහ ඛණිජතෙල් පිළිබඳ ඔබගේ ගැටළු සහ යෝජනා අප වෙත යොමු කරන්න.

මහජන උපදේශනය- නැගෙනහිර පළාත

ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සංවිධානය කරනු ලබන මහජන උපදේශන මාලාවේ නැගෙනහිර පළාත් උපදේශනය දැන් ක්‍රියාත්මකයි. වීථි ලාම්පු කළාමණාකරන සැළැස්ම, විදුලිබල, පානීය ජල සහ ඛණිජතෙල් පිළිබඳ ඔබගේ ගැටළු සහ යෝජනා අප වෙත යොමු කරන්න.

ඛණිජතෙල් කර්මාන්තය නියාමන රාමුව පිළිබඳ වැඩමුළුව

ඛණිජතෙල් කර්මාන්තය නියාමන රාමුව පිළිබඳ වැඩමුළුව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මගින් බත්තරමුල්ල “වෝට(ර්)ස් ඒජ්” හිදී 2017 ජූලි 27 පෙරවරු 9.00 සිට පැවැත්වේ.

විදුලි බල උත්පාදනය පිළිබඳ NARUC සහ PUCSL අතර දැනුම හුවමාරුකරගනීමේ හමුවක්

විදුලි බල උත්පාදනය පිළිබඳ NARUC සහ PUCSL අතර දැනුම හුවමාරුකරගනීමේ හමුවක් සහ පුහුණු වැඩමුළුවක් 2016-11-8 සහ 9 දෙදින පුරා සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේදී පැවැත්වේ.

විදුලි පාරිභෝගික ජාලයක් පිහිටවීම හා විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

විදුලි පාරිභෝගික ජාලයක් පිහිටවීම හා විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම අගෝස්තු මස 9 පදනම් ආයතනයේදී පැවැත්වේ.

ව විදුලි කාර්මිකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් ගාල්ල සමෝදා උත්සව ශාලවේදී

NVQ සහතිකය ලබාගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව විදුලි කාර්මිකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් ගාල්ල සමෝදා උත්සව ශාලවේදී ජූලි මස 21 හා 22 දෙදින තුල පැවැත්වේ. මෙම වැඩමුලුව සංවිධානය කරණු ලබනේ ඔරේන්ජ් ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් සමාගම විසිනි.

ලිහිසි තෙල් කර්මාන්තය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහනක් රතමලාන ජර්මන්ටෙක් ආයතනයේදී

ලිහිසි තෙල් කර්මාන්තය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහනක් රතමලාන ජර්මන්ටෙක් ආයතනයේදී ජුලි මස 8 දින පැවැත්වේ.

විදුලි බලයේ ගුනාත්මකබව මැනීමේ පරීක්ෂනය- බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇඟලුම් කම්හල, වැලිසර

විදුලි බලයේ ගුනාත්මකබව මැනීමේ පරීක්ෂනයක් වැලිසර – බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇඟලුම් කම්හලේදී ජුනි මස 1 දින පැවැත්වේ.

විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් පිලිබඳ දැනුවත් කිරීම

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ස්වෙච්ඡා සන්විධාන නායකයන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන 2ක් පැවැත්වේ. මම වැඩසටහනින් පසුව පාරිභෝගික ජාල ස්ථාපිත කිරීමට සාමාජිකයන් බඳවා ගනු ලැබේ.

ගුවන් හමුදා නිළධාරීන් වෙනුවෙන් විදුලි ආර්කෂාව පිළිබඳ වැඩමුළුවක්

ගුවන් හමුදා නිළධාරීන් වෙනුවෙන් විදුලි ආර්කෂාව පිළිබඳ වැඩමුළුවක් කටුනායක ගුවන් හමුදා කදවුරේදී ජුනි මස 3 දින දවස පුරා පැවැත් වේ.

ජල කර්මාන්තයේ ප්‍රගමනයට ආර්ථික නියාමන රාමුවක් සකස් කිරීමෙහිලා විශේෂ වැඩමුළුවක්

ජල කර්මාන්තයේ ප්‍රගමනයට ආර්ථික නියාමන රාමුවක් සකස් කිරීමෙහිලා විශේෂ වැඩමුළුවක් මැයි මස 27 දින කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හොටලයේදී පැවැත්වේ.

පාරිභෝගික ජාල ස්ථාපිත කිරීමට සාමාජිකයන් බඳවා ගැනීම

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්වෙච්ඡා සන්විධාන නායකයන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන 2ක් පැවැත්වේ. මම වැඩසටහනින් පසුව පාරිභෝගික ජාල ස්ථාපිත කිරීමට සාමාජිකයන් බඳවා ගනු ලැබේ

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් කිහිපයක විදුලි ආරක්ශාව සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක්

දමිල බස කථාකරන පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් විදුලි ආරක්ශාව සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් කිහිපයක මැයි මස 18 දින පැවෑත්වේ.

විදුලි ආරක්ශාව සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක්

දමිල බස කථාකරන පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් විදුලි ආරක්ශාව සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් කිහිපයක මැයි මස 17 දින පැවෑත්වේ.

ආරක්ශාකාරී විදුලි භාවිතය පිළිබඳ දමිල බස කථාකරන පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ආරක්ශාකාරී විදුලි භාවිතය පිළිබඳ දමිල බස කථාකරන පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 2ක මැයි මස 17 පැවැත්වේ

විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මද්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පවතවනු ලබන විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් මාතර දිස්ත්‍රික් කාර්‍යාලයේදී මැයි 13 උදෑසන 9.00 සිට 12.00 දක්වා පැවැත්වේ.

සහතිකය ලබාගැනීමේ වැදගතකම පිළිබඳව විදුලි කාර්මිකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාව

සහතිකය ලබාගැනීමේ වැදගතකම පිළිබඳව විදුලි කාර්මිකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් අදියරක් මැයි මස 10 හා 11 යන දිනවල පිළිවෙලින් මහවැව හා හලාවත ප්‍රදේශ වල පැවැත්වේ. මෙම වැඩසටහන් මාලාව සංවිධානය කරනු ලබන්නේ ඔරේන්ජ් ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් ස්මාගම විසිනි

ශ්‍රී ලංකාව මුහුන දී සිටින විදුලි බල අර්බුදය පිලිබඳ විශේෂ වැඩමුළුව හා කතිකාවත

ශ්‍රී ලංකාව මුහුන දී සිටින විදුලි බල අර්බුදය පිලිබඳ විශේෂ වැඩමුළුව හා කතිකාවත සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානයෙන් හා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වේ. දිනය : අප්‍රියල් 25 වෙලාව : ප.ව 2.00 ස්ථානය : සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් … වැඩි විස්තර…

විදුලි පාරොභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් ප්‍රකාශ පිලිබඳ පරිපාලන ග්‍රාම නිලදාරීන් දැනුවත් කිරීම්- වව්නියාව

විදුලි පාරොභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් ප්‍රකාශ පිලිබඳ පරිපාලන ග්‍රාම නිලදාරීන් දැනුවත් කිරීම් වැඩසටහන් මාලාවේ අවසාන අදියර වව්නියාවේදී අප්‍රියල් මස 5 දින වවුනියාව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ. මෙම වැඩමුලුව මගින් යාපනය, මුලතිව්, වව්නියාව, මන්නාරම හා කිලිනොච්චි යන දිස්ත්‍රික්ක ආවරනය කිරීමට නියමිත … වැඩි විස්තර…

ජල සේවා සැපයුම් අංශය ප්‍රති සංවිධානය පිළිබඳ සාකච්ඡාව

ආසියනු සංවර්ධන බැංකුවේ උපදේශක වරුන් සමග පැවැත්වෙන ජල සේවා සැපයුම් අංශය ප්‍රති සංවිධානය පිළිබඳ සාකච්ඡාව මාර්තු මස 29 දින මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේදී.

නියාමන ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ පිළිබද කෙටුම්පත් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් පැවත්වෙන වැඩමුළුව-2016

නියාමන ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ පිළිබද කෙටුම්පත් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් පැවත්වෙන වැඩමුළුව-2016 මාර්තු 29 වැනිදා කොළඹ කිංග්ස්බරි හෝටලයේදී පෙ.ව 8.30 සිට.

DCERP හමුව

DCERP හමුව මෙම මස 29 දින මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේදී පැවැත් වේ.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් උදෙසා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් උදෙසා පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා විදුලි ආරක්ශාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන මාර්තු 17 දින පැවැත්වේ.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් උදෙසා පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා විදුලි ආරක්ශාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන මාර්තු 17 දින පැවැත්වේ.

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් ප්‍රකාෂය පිලිබඳ පරිපාලන ග්‍රාම නිල්ධාරීන් දැනුවත් කිරීම-මඩකලපුව

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් ප්‍රකාෂය පිලිබඳ පරිපාලන ග්‍රාම නිල්ධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩස්ටහන් මාලාවේ තවත් අදියරක් දඹුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේක්ම් කාර්යාලයේදී මාර්තු 1 මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ලේක්ම් කාර්යාලයේදී.

විදුලියෙන් ආරක්ශාවෙමු තේමාව යටතේ පාසල් ළමුන් දැනුවත් කිරීමෙ වැඩසටහනක් කොළඹ නාලන්දා විදුහලහි

විදුලියෙන් ආරක්ශාවෙමු තේමාව යටතේ පාසල් ළමුන් දැනුවත් කිරීමෙ වැඩසටහනක් කොළඹ නාලන්දා විදුහලහි මාද්ය දිනය මුල් කරගෙන සිදුකරනු ලැබේ.

වව්නියාව හා මුලතිවු දිස්ත්‍රික්ක වල විදුලි පාරිභෝජනය පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

දමිල බස කථාකරන විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ ආරක්ශා සහිත විදුලි පාරිභෝජනය පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ තවත් විශේෂ වැඩසටහනක් පෙබරවාරි 25 සහ 26 දෙදින පුරා වව්නියාව හා මුලතිවු දිස්ත්‍රික්ක වල පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් ප්‍රකාෂය පිලිබඳ පරිපාලන ග්‍රාම නිල්ධාරීන් දැනුවත් කිරීම

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් ප්‍රකාෂය පිලිබඳ පරිපාලන ග්‍රාම නිල්ධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩස්ටහන් මාලාවේ තවත් අදියරක් දඹුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේක්ම් කාර්යාලයේදී පෙබරවාරි 18 දින පුත්තලම, අනුරාධපුර,පොලොන්නරුව, මාතලේ සහ ත්‍රිකුනාමල දිස්ත්‍රික්කවල පරිපාලන ග්‍රාම නිල්ධාරීන් උදෙසා පවත්වනු ලබයි.

විදුලි පාරිභොගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම ප්‍රකාශය

විදුලි පාරිභොගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම ප්‍රකාශය පිලිබඳ පරිපාලන ග්‍රාමසේවා නිල්ධාරීන් ඉලක්ක කර පවත්වනු ලබන වඩසටහන් මාලාවේ තවත් අදියරක් නුවර එලිය, බදුල්ල හා මොනරාගල යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි පරිපාලන ග්‍රාමසේවා නිළධාරීන් උදෙසා ජනවාරි මස 26 වන දින බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලෙකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.

විදුලි පේනු හා කෙවිනි ප්‍රමිතිකරණය

විදුලි පේනු හා කෙවිනි ප්‍රමිතිකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ තවත් අදියරක් ලෙස 6 විදුලි කෙවෙනි ප්‍රමිතීන්ට අනුව සපයන ආකාරය පිලිබ්දව කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කිර්‍රමට නියමිතව තිබේ.

විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් ප්‍රකාශය බෙදාහැරීම

විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් ප්‍රකාශය බෙදාහැරීමේ තවත් අදියරක් කළුතර හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාදෙශීය ලේකම් කාර්‍යාල මුල් කොටගෙන සිදු කෙරේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍ය්ල හරහා මෙම ප්‍රකාශය සියලුම ග්‍රාමසේවා නිළධාරීන්ට බෙදා දීමට නියමිතව ඇත.

විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් සහ යුතුකම් ප්‍රකාශය

විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් සහ යුතුකම් ප්‍රකාශය- පරිපාලණ ග්‍රම සේවා නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනෙහි තවත් අදියරක් 2016 ජනවාරි 12 වන අගහරුවාදා දින පෙරවරු 9.30ට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.

විදුලි අනතුරු වලකමු තේමාව කොටගත් පාසල් කාලසටහන

විදුලි අනතුරු වලකමු තේමාව කොටගත් පාසල් කාලසටහන ජනවාරි මස 11, 19, හා 20 යන දිනයන්හී නිකුත් වන “විජය” “විජේයි” ටැමිල් “මිරර්” සහ “මිහිර” යන පුවත් පත් සමග නොමිලේ බෙදාදෙනු ලැබේ. ඔබේ කාලසටහන හැකි ඉක්මනින් වෙන්කරගන්න.

විදුලිබල පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම

2012 දෙසැම්බර් 19 මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ විදුලිබල පාරිභෝගිකයින් දැනුවත් කිරිමේ සම්මන්ත්‍රණයක් 2012 දෙසැම්බර් 19 වැනි දින පැවත්වීමට නියමිතය. විදුලිබල ක්ෂේත්‍රය නියාමන රාමුව‚ විදුලිබල පාරිභෝගිකයාගේ අයිතීන් හා වගකීම් පිළිබදවද මෙහිදී දැනුවත් කෙරෙනු ඇති. ඊට අමතරව ප්‍රදේශයේ විදුලිබල සැපයුමෙහි ගුණාත්මක තත්වය හා පාරිභෝගික … වැඩි විස්තර…

කුඩා ජල විදුලිබලාගාර පරීක්ෂාව

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙහි විදුලිබල පරීක්ෂණ අංශයෙහි නිලධාරීන් රත්නපුර-කොලොන්න පිහිටි කුඩා විදුලිබලාගාර දෙකක් පරීක්ෂාවට ලක්කිරීමට නියමිතය. මෙම විදුලිබලාගාර මෙහෙයුම් ආරක්ෂිත තත්වයන්ට අනුකූලදැයි මෙහිදි පරික්ෂා කෙරේ.